Phra Khru Udomdhammpatiban พระครูอุดมธรรมปฏิภาณ (Than Bun)

พระครูอุดมธรรมปฏิภาณ (บุญธรรม ปฏิภาโณ)

พระครูอุดมธรรมปฏิภาณ เดิมชื่อ บุญ นามสกุล เพชรรัตน์ เกิดเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2498 วันพุธ ปีมะแม (เดือน 3 แรม 12 ค่ำ) ที่หมู่บ้านโคกก่อ ตำบลอาโลปาเซร์ อำเภอปาเซร์มัส รัฐกลันตัน มาเลเซีย บิดาชื่อ นายหมวก นามสกุล เพชรรัตน์ มารดาชื่อ นางจันทร์ นามสกุล เพชรรัตน์ มีอาชีพทำนา มีพี่น้องร่วมมารดาเดียวกัน 2 คน คือ

พระครูอุดมธรรมปฏิภาณ
นางปิ่น เพชรรัตน์
ท่านได้เข้ารับการเรียนภาษาไทยในวัดตามแบบโบราณ โดยมีท่านพ่อหลวงแก้ว อดีตเจ้าอาวาสวัดโฆกสการาม (โคกก่อ) เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในด้านภาษาไทยให้ พร้อมกันนั้นท่านได้เรียนรู้ภาษาไทยก่อนเข้าเรียนจากบิดาของท่านซึ่งเป็นครูสอนภาษาไทย เมื่อเข้ามาอยู่ที่วัด ท่านได้เรียนเจ็ดตำนานและสิบสองตำนาน เรียนการสวดมนต์จากหลวงพ่อแก้ว เป็นผู้ถ่ายทอดให้ เมื่ออายุครบ 22 ปี จึงได้บรรพชาอุปสมบท ณ วัดอุตตมาราม โดยมีท่านเจ้าคุณพระวิจารณญาณมุนี (จันทร์) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูวิสุทธิสัจจเมธี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระปลัดฟ่า ฉนฺทธมโม เป็นพระอนุสาวนาจารย์ เมื่อวันที่ 6 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2519 เมื่อบวชเป็นพระภิกษุแล้ว ได้ประจำอยู่ที่วัดโฆสการาม (โคกก่อ) ต่อจากนั้นจึงย้ายมาอยู่วัดอุตตมารามเพื่อเป็นครูสอนหนังสือภาษาไทย และธรรมศึกษาพร้อมทั้งนักธรรมด้วย และได้ช่วยงานท่านเจ้าคุณในการสั่งสอนเด็ก ช่วยงานท่านเจ้าคุณได้ไม่นาน ก็ได้เดินทางไปอยู่ที่ปีนัง เพื่อศึกษาภาษาต่าง ๆ ที่วัดบุปผาราม รัฐปีนัง ต่อจากนั้นได้เดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศคือประเทศศรีลังกาประมาณ 5 ปีเศษ ได้เรียนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาจนจบชั้นสูงของประเทศศรีลังกา ท่านมีความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษามลายูได้เป็นอย่างดี เมื่ออยู่ครบ 5 ปี จึงเดินทางกลับมาเยี่ยมบ้าน เมื่อท่านกลับมาถึงมาเลเซีย ในขณะนั้นท่านเจ้าพระคุณวิจารณญาณมุนี (จันทร์) พระอุปัชฌาย์ของท่านอาพาธหนัก ท่านจึงจำเป็นต้องอยู่ดูแลพระอุปัชฌาย์ ซึ่งในปี พ.ศ.2535 ก่อนที่ท่านพระคุณวิจารณญาณมุนี (จันทร์) จะมรณภาพ ท่านได้สั่งให้พระบุญธรรม (พระครูอุดมธรรมปฏิภาณ) เป็นผู้ดูแลวัด และรับภาระในการสั่งสอนเด็ก ๆ ในชุมชนด้วย ซึ่งท่านบุญธรรมก็รับปากว่าจะเป็นธุระแทน แต่ในความคิดลึก ๆ ของท่านบุญธรรมนั้นยังอยากที่จะไปเรียนต่ออีก แต่เมื่อท่านเจ้าพระคุณอุปัชฌาย์ให้อยู่เพื่อสนองคุณ ท่านจึงจำเป็นต้องรับปากท่านเอาไว้ และในกลางคืนเวลาใกล้สว่าง ท่านเจ้าพระคุณวิจารณญาณมุนี (จันทร์) ได้มรณภาพลง ท่านบุญธรรมจึงจำเป็นต้องอยู่ที่วัดอุตตมาราม เพราะว่าไม่มีใคร และท่านเจ้าพระคุณวิจารณญาณมุนี (จันทร์) ก็ได้สั่งเอาไว้ด้วย ฉะนั้น ทางคณะสงฆ์จึงแต่งตั้งให้ท่านบุญธรรม (พระครูอุดมธรรมปฏิภาณ) เป็นเจ้าอาวาสวัดอุตตมารามจนถึงปัจจุบัน

การศึกษา

จบ ม.6 โรงเรียนมาเลเซีย
จบนักธรรมชั้นเอก
จบพุทธศาสตร์จากประเทศศรีลังกา
สมณศักดิ์

ท่านเจ้าพระคุณวิจารณญาณมุนี (จันทร์ เกสโร) แต่งตั้งให้เป็นฐานานุกรม ในตำแหน่ง พระปลัด

พ.ศ. 2543 ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฏร์ชั้นโท (จร.ชท.) ในราชทินนาม พระครูอุดมธรรมปฏิภาณ

พ.ศ. 2547 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก (ทผจล.ชอ) ในราชทินนามเดิม

Hits: 184

0

Your Cart