Phra Vicaranayanamuni พ่อท่าน จันทร์ เกสโร (Than Chan)


พระวิจารณญาณมุนี (จันทร์ เกสโร)

พระวิจารณนญานมุนี นามเดิมชื่อ จันทร์ นามสกุล พิศงาม เกิดเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2452 ปีระกา (เดือน 5 ขึ้น 15 ค่ำ) ที่หมู่บ้านบางแซะ ตำลบอาปำ อำเภอปาเซร์มัส รัฐกลันตัน บิดาชื่อ นายสุข นามสกุล พิศงาม มารดาชื่อ นางเทียะ พิศงาม มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ทั้งหมด 7 คนด้วยกัน ได้รับการศึกษาเล่าเรียนเขียนภาษาไทย จากทางบ้าน ตามแบบโบราณเป็นเบื้องต้น เมื่ออายุ 15 ปี บิดาได้นำไปฝากอยู่ที่วัดอุตตมาราม (บางแซะ) ในสำนักของท่านพระอาจารย์ครนหรือเจ้าคุณพระวิจารณญาณมุนี (ครน ปุณฺณสุวณฺโณ) อดีตเจ้าคณะใหญ่รัฐกลันตันและเจ้าอาวาสวัดอุตตมาราม ได้ศึกษาเล่าเรียนเจ็ดตำนานและสิบสองตำนาน พร้อมด้วยปาฏิโมกข์จนจบ เมื่อายุ 22 ปี ได้รับการอุปสมบท ณ วัดอุตตมาราม โดยมีพระครูโอภาสพุทธคุณ (กิ๋ว) วัดชลประชุมธาตุ (บ้านใน) เป็นพระอุปัชฌาย์ ครน ปุณฺณสุวณฺโณ วัดอุตตมาราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการหมวก วัดใหม่สุวรรณคีรี (เขาดิน) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2473 เมื่อบวชเป็นพระภิกษุแล้วได้ประจำอยู่ที่วัดอุตตมาราม 2 พรรษา ต่อจากนั้น เมื่อปี พ.ศ.2475 ได้เดินทางไปศึกษาพระปริยัติธรรมในประเทศไทย ได้พักอาศัยอยู่ในสำนักของท่านพระครูพิพัฒน์สมณกิจ วัดควนใน 1 พรรษา และปี พ.ศ.2476 ได้ย้ายไปอยู่ในสำนักของพระครูพิบูลย์สมณวัตร วัดมุจลินทวาปีวิหาร (ตุยง) อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ได้ศึกษาเรียนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีด้วย

การศึกษา

พ.ศ.2476 สอบนักธรรมตรีได้
พ.ศ.2478 สอบนักธรรมโทได้
พ.ศ.2482 สอบนักธรรมเอกได้พร้อมประโยค ป.ธ.3
พ.ศ.2485 สอบประโยค ป.ธ.4 ได้
พ.ศ.2489 ได้รับตำแหน่งเป็นคณะกรรมการสงฆ์ฝ่ายองค์การศึกษา ประจำอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี และได้ย้ายกลับมาภูมิลำเนาเดิมคือ ย้ายจากวัดวัดมุจลินทวาปีวิหาร (ตุยง) สู่วัดอุตตมาราม (บางแซะ) บ้านเดิมรัฐกลันตัน และได้ช่วยบริหารคณะสงฆ์ไทยในกลันตันห้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
พ.ศ.2492 เปิดทำการสอบนักธรรม เริ่มสอนและสอบนักธรรม ที่วัดอุตตมารามเป็นครั้งแรก
พ.ศ.2497 ได้รับตำแหน่งเป็นพระครูปลัดวิจิตรธรรมาอนุรักษ์ มีตำแหน่งหน้าที่บริหารพระสงฆ์ไทยในรัฐกลันตัน แทนเจ้าคณะรัฐใหญ่รัฐกลันตัน
พ.ศ.2501 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ.2505 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดอุตตมาราม และได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะ ชั้นสามัญ ที่ พระวิจารณญาณมุนี
พระเดชพระคุณพระวิจารณญาณมุนี (จันทร์ เกสโร) ได้ถึงมรณภาพ เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2535 เวลา 06.45 น. เช้า ที่วัดอุตตมาราม ด้วยโรคชราภาพ ด้วยอาการสงบ รวมสิริอายุได้ 84 ปี

A Biography of Phra Wijarannayanmuni II (Than Chao Khun Chan)
Than Chao Khun Chan Kesaro was Kelantan’s second Phra Wijaranayanmuni succeeding Than Chao Khun Khron after the latter’s passing away. His given name was Chan Phitsangam and he was born on April 5th, 1909 in the village of Bangsek, Pasir Mas. His father’s name was Suk Phitsangam and his mother was Thiak. He was one of Suk and Thiak’s seven children. His initial education in elementary Thai was based on a traditional system of learning common amongst boys in Kelantan in the pre-war period. At the age of 15, his father sent him to Wat Uttamaram where he studied under the tutelage of the abbot, Than Chao Khun Khron Punnasuwano. Here he studied the basic Pali chants (chet tamnan) and the more advanced discourses that made up the sip song tamnan compendium. He also completed his study of the Patimok. At the age of 22, as with most temple boys, Chan was ordained as a monk. His preceptor was the famed Phra Khru Kiu (Ophat Phutthakhun) of Wat Ban Nai, Tumpat. Phra Khru Kiu was assisted by the then Phra Ajan Khron (later Than Chao Khun Khron) of Wat Uttamaram and Phra Atikarn Muak of Wat Khao Din, Tumpat. Chan’s ordination was held on Monday, February 7th, 1930.

Phra Chan spent his first two years in the monkhood at Wat Uttamaram. In 1932, Phra Chan travelled to Thailand to continue his studies in Buddhism. He spent one Lenten season at Wat Khuan Nai under the abbotship of Phra Khru Phiphatsamanakit. The following year, he spent another Lenten season at Wat Tuyong in Pattani province, which at the time was under the abbotship of Phra Phibulsamanawat. In 1933, Phra Chan passed the first grade of Thailand’s national Buddhist studies examination. Two years later, he passed the intermediate grade and in 1939 he passed the highest grade of the examination (nak tham ek) with the grade of Prayok 3. In 1942, he succeeds in passing the Prayok 4 grade.

His high level of monastic education soon found him being on the management committee for monastic education in Pattani province in 1946. It was in the same year that he returned to Kelantan. As with the monks before him, Phra Chan had to travel to Thailand to study Buddhism and sit for the national Thai examinations known as nak tham. There were no centers for nak tham studies in Kelantan at the time. Hence, when Phra Chan returned to Wat Uttamaram, he initiated the study of nak tham in the state. Kelantan’s first nak tham class was held at Wat Uttamaram in 1949.

In 1954, Phra Chan was promoted to the rank of Phra Khru Palad Wichittharamanurak. He was tasked with overseeing monastic administration in Kelantan. In 1962, he took over abbotship of Wat Uttamaram and in the same year was given the royal title of Phra Rachakhana (Chan Saman) and became Kelantan’s second Phra Wijaranayanmuni. Than Chao Khun Chan passed away on Monday, 30th November 1992 at 6:45am. His legacy remains in the annuals nak tham examinations held in almost all temples in Kelantan and in the material structures he built in Wat Uttamaram. These include the crematorium (men), school (built in 1979) and kitchen complex (build in 1974). He also renovated the temple’s old ordination hall (ubosot) and older monk’s residences. He was also responsible for bringing piped water into the temple.

Hits: 466

0

Your Cart